آموزش تخصصی نرم افزار انسیس ورکبنچ ANSYS workbech ANSYS workbench
 

شبیه سازی ANSYS راهی مطمئن برای حل مسائل صنعتی

خصوصیت بارز تمامی صنایع موفق در جهان این است که هدف طراحی خود را بر محور طراحی محصولات جدید و مبتکرانه قرار داده اند. با توجه به تنوع فراوان صنایع تولیدی، می توان گفت ما بی نهایت محصول و بی نهایت گزینه برای طراحی داریم.
شبیه سازی هر محصول و اطمینان از عملکرد آن، برای طراحی موفق محصول ضروری است. متخصصین با تجربه ANSYSpro با شبیه سازی مسائل صنعتی در زمانی کوتاه و هزینه ای اندک، راه حل های مناسبی برای مسائل صنعتی ارائه می کنند و از دوباره کاری و صرف هزینه های گزاف ناشی از خطاهای انسانی پیشگیری می نمایند.

  • اگر در انتخاب جنس قطعه دچار تردید هستید،
  • اگر در انتخاب ابعاد و تلرانس های قطعه خود شک دارید،
  • اگر میزان انتقال حرارت در قطعه برای شما مهم است،
  • اگر عمر خستگی قطعه را در شرایط بارگذاری نوسانی می خواهید،
  • اگر می خواهید محاسبات خود را تایید کنید،
  • اگر ...
با یک تماس ساده ANSYSpro در خدمت شما است.

CAE ANSYSpro.ir


Copyright © 2013 ANSYSpro. All rights reserved.

ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود