آموزش تخصصی نرم افزار انسیس ورکبنچ ANSYS workbech ANSYS workbench
 
عنوان

طراحی و تحلیل پیشرفته کامپوزیت‌ها به کمک نرم‌افزار ANSYS Workbench با معرفی افزونه ACP

نویسندگان

علی مختاری، محمد هادی حاج محمد

مشخصات نشر

انتشارات ناقوس 1394
=====================================================================================

ACP book

عنوان

مدل سازی و تحلیل در ANSYS Workbench برای مهندسین مکانیک، هوافضا، عمران و صنایع

نويسندگان

علي مختاري، مهدي مرادي

مشخصات نشر

تهران، انديشه سرا، 1392
=====================================================================================

Ansys workbench book

عنوان

The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS

نویسندگان

Erdogan Madenci and Ibrahim Guven

مشخصات نشر

springer, 2015

Book


Copyright © 2013 ANSYSpro. All rights reserved.

ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود